O mně

ING. LUKÁŠ POSEKANÝ

Jsem akustický inženýr s pracovními zkušenostmi z akustiky poslechových prostor, staveb a průmyslu od roku 2008. Akustika mne baví a fascinuje, pozoruji a poslouchám ji na každém kroku, vnímám návaznosti na další jevy v našem okolí a životech. Akustika je vlnění, světlo je vlnění, teplo také a podle kvantových fyziků jsme vlnění i my lidé. Vše se vším souvisí.

MŮJ PŘÍBĚH

První praktické setkání s akustikou pro mne byla moje diplomová práce, ve které jsem řešil velmi špatné akustické poměry ve společenské místnosti skautského domu v Českých Budějovicích. Bylo nutné pochopit teorii prostorové akustiky, techniku měření a prostudovat principy fungování akustických opatření. Jak už to u neziskových organizací bývá, řešení se muselo držet omezeného rozpočtu a tak došlo i na vlastní výrobu obkladů v dílně mého strýce truhláře, kde jsme společně postavili můj první akustický obklad. Montáž obkladů a podhledových pěnových panelů korunoval úspěch stvrzený měřením a nadšeným hodnocením lidí, kteří si pamatovali původní akustiku sálu. Z této doby mi zůstalo nadšení pro kompletní řešení projektu od začátku až do konce. Proces hledání příčin problémů a nejlepšího řešení pro daný prostor, kdy mám na konci možnost vidět a slyšet výsledek, mne stále naplňuje a je jedním z důvodů mého osamostatnění a začátku projektu Dobrá akustika.

Poté jsem získal práci v renomované akustické firmě v Praze. Pod vedením zkušených kolegů jsem zde pronikl do světa stavebnictví a velkých profesionálních projektů, a získal také zkušenosti s hlukovým měřením a vývojem akustických difuzorů. Po několika letech skvělé práce jsem s rodinou odešel z Prahy do jižních Čech. Zde nastala zcela nová etapa mého profesního života, když jsem se stal členem týmu vývojářů průmyslových ventilátorů ve strojírenské společnosti a jako jediný akustik ve firmě jsem měl plno práce se studováním dalšího odvětví akustiky. Osvojil jsem si počty s decibely a hlukovými limity, naučil se měřit akustické parametry točivých strojů a poznávat jejich vady analýzou naměřených zvukových projevů. Bylo nutné proniknout do výpočtů neprůzvučnosti a návrhu tlumičů či izolačních plášťů. Byla to také akustika, ale zcela jiná. Během této práce jsem se občas vracel k prostorové a stavební akustice, když mě oslovil někdo z přátel a známých. To bylo dobře, protože bylo skvělé zůstat v kontaktu s původní profesí. V oblasti průmyslové akustiky jsem pracoval téměř 8 let. Nakonec jsem se čím dál více vracel k akustice prostoru a staveb a nacházel zde výzvy, které mě fascinovaly a bavily. Tím se začal příběh projektu Dobrá akustika

DOBRÁ AKUSTIKA ​

Projekt Dobrá akustika vznikl jako snaha najít co možná nejlepší akustická interiérová řešení a nabídnout je zákazníkům z řad architektů, obyvatel a uživatelů prostor. Hledám a vyvíjím materiály a prvky, které slouží nejen akustice, ale mají i další přesah a lze o nich beze zbytku říci, že jsou dobré. Hodnotím materiály a produkty z mnoha pohledů:

  • významná akustická funkce
  • estetika a design
  • vliv na životní prostředí
  • ovlivňování čistoty ovzduší
  • práce s vlhkostí prostoru
  • udržovatelnost
  • životnost a opravitelnost
  • cenová dostupnost
 

Žádný z materiálů bohužel není dokonalý, každý má své přednosti a nevýhody. Pro každý projekt jsou zásadní jiné vlastnosti. Volba správné kombinace materiálů a jejich optimálního použití v rámci vašeho prostoru není jednoduchá a právě zde vzniká prostor pro naši spolupráci.

V rámci projektu Dobrá akustika spolupracuji s odborníky z různých oborů, které se nezřídka navzájem doplňují. Poslechový prostor by nebyl dokonalý bez zajištění dostatečně tichého hlukového pozadí; při řešení přenosu obtěžujícího hluku je výhodné znát možnosti a limity snižování hluku vybavením místnosti; zvukové projevy strojů silně závisejí na prostředí, kde jsou stroje provozovány, atd. A to jsou pouze akustické souvislosti, které mohu obsáhnout já. Nad to je pohled stavařský, architektonický, designerský, mechanický, elektrotechnický, zvukařský; tedy pohled všech specialistů, s nimiž jsem v kontaktu, mohu s nimi konzultovat a kteří se také mohou do našeho projektu zapojit.

S designérkou Kristýnou Markvartovou vyvíjíme interiérové akustické produkty, které splňují velké množství kritérií pro označení „Dobré“. Oblíbili jsme si nádherný tlustý filc z ovčí vlny od rakouského výrobce. Náš první společný produkt je lustr Silentic, který se může stát naprosto přirozenou součástí prostoru a nenápadně zlepšovat akustickou pohodu. Máme z něho radost a rozvíjíme koncepty dalších Dobrých produktů.