Služby

PROSTOROVÁ
AKUSTIKA

Dobrá srozumitelnost, věrné podání hudby, optimální doba dozvuku, tlumení šíření hluku. To vše řeším v rámci svého hlavního oboru prostorová akustika, který se zabývá šířením zvuku ve vnitřním prostoru staveb. 

Typické objekty řešení: Učebny a přednáškové místnosti, kulturní stavby, multimediální pracoviště, veřejné prostory, sportoviště, kanceláře a zasedací místnosti, domácí kina.

STAVEBNÍ
AKUSTIKA

Zvuková izolace prostor, vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí, kročejový hluk, tiché prostředí. Stavební akustika řeší zvukové oddělení prostor tak, aby se navzájem nerušily.

Typické problémy k řešení: Klidná pracovní místnost, hlučný soused, odhlučnění bytů, slabiny a detaily stavebních konstrukcí.

PRŮMYSLOVÁ
AKUSTIKA

Hladina akustického výkonu, zvuková diagnostika strojů, akustická izolace strojů, zvukové hygienické limity, tónová složka u pohonů. Zde mi slouží zkušenosti získané při vývoji a zprovozňování průmyslových vzduchotechnických a točivých strojů.

Typické prvky při řešení: Hlukový kryt, kontaktní zvuková izolace, tlumič hluku, těžké izolační fólie.

MĚŘENÍ

Pokud nejste spokojeni s akustikou Vašeho prostoru, za pomoci měření zjistím, kde je problém. Měřením v průběhu realizace akustických úprav kontroluji, zda vše probíhá podle plánu. Na konec mohu provést finální měření, jehož výsledky budou dosažené akustické parametry prezentovat před úřady nebo před náročnými uživateli.

schema

PROJEKČNÍ PRÁCE

Prostory existující pouze v počítači nebo v mysli tvůrce lze modelovat a již ve fázi projektování stanovit potřebná akustická opatření. Myslí-li se na akustiku již v této fázi, výsledek bývá nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější. Můžeme optimalizovat stavební materiály, upravovat a doplňovat architektonickou koncepci a v akustické studii vybrat z mnoha variant tu optimální. Pro váš stavební projekt mohu připravit akustickou část, nebo vytvořit projekt řešící akustické úpravy jako samostarný celek.

REALIZACE AKUSTICKÝCH ÚPRAV

Mám zkušenosti s ověřenými řemeslníky a dodavateli, které mohu doporučit. Nabízím také kompletní zajištění dodávky a montáže akustických prvků včetně garance dosažení cílových parametrů. Dále nabízím koordinaci při realizaci akustických prvků externími dodavateli a akustický dohled nad detaily řešení. Dohledem a průběžným měřením akustických parametrů na stavbě totiž lze i během realizace mírně upravovat návrh akustických opatření tak, aby výsledek vždy odpovídal stanoveným cílům.